Version: 01/2021

Denne databeskyttelseserklæring giver dig et overblik over bearbejdningen af dine data hos JoDis. Den gælder for alle websites, apps og yderligere tjenester og ydelser, som JoDis tilbyder. Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring eller spørgsmål til emnet databeskyttelse hos JoDis, kan du altid henvende dig til vores kundeservice på kundeservice@jodisshoes.dk. Send venligst din e-mail til vores kundeservice team, hvis du vil gøre din ret til oplysning eller datasletning eller en anden databeskyttelsesrettighed gældende ifølge Art. 15-22 i GDPR, herunder en tilbagekaldelse af samtykket til marketingformål, afmelding af nyhedsbrevet, osv. Du finder yderligere informationer i afsnittene ”Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?” og ”Kontaktperson”.

Sådan kan du læse denne databeskyttelseserklæring:

Vi giver dig forskellige muligheder for at læse denne databeskyttelseserklæring. Først finder du nogle helt grundliggende oplysninger i dette kapitel. Derefter har vi opdelt denne databeskyttelseserklæring i emner, som er relevante for dig, hvorefter vi har underopdelt disse i separate kapitler. Hvis du er rutineret i denne type tekst, kan du springe den efterfølgende valgmenu over og gå direkte til de enkelte kapitler.

Hvert kapitel indledes med en kort overblikstekst. Denne overblikstekst indeholder et kort resumé af indholdet i kapitlet. Hvis du blot ønsker at få et hurtigt samlet overblik over alle former for databehandling, anbefaler vi, at du læser overbliksteksterne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se mere under ”Yderligere oplysninger“ under den respektive overblikstekst. Så får du hele indholdet af kapitlet. Vi har set bort fra krydshenvisninger så ofte som muligt. Derved får du alle oplysninger forklaret i en sammenhæng, uanset hvilket kapitel du måtte være i gang med at læse på det pågældende tidspunkt. Hvis du ønsker at læse hele denne databeskyttelseserklæring fra start til slut, vil du dog se, at nogle tekstafsnit eventuelt gentages. Vi har ikke helt kunnet undgå nogle enkelte krydshenvisninger.

Hvilke ydelser og tilbud gælder denne databeskyttelseserklæring for:

Den måde, som JoDis bearbejder dine data på, er ens for de fleste af vores tilbud. Denne databeskyttelseserklæring gælder derfor for alle tjenester og ydelser, som vi tilbyder vores kunder i Europa. Og det er uafhængigt af, om vi gør dette via et website, en app, telefonisk i forbindelse med møder eller via sociale netværk eller andre kanaler. For at øge forståelsen benytter vi i forbindelse med denne ”normale fremgangsmåde“ sammenfattende begrebet ”tjenester“. Der findes dog også tjenester, hvor vi undtagelsesvis bearbejder dine data på en anden måde eller med bestemte formål for øje. Disse kan skyldes tjenestens karakter eller nationale krav. Når vi henviser til disse tilfælde (altså ”afvigelser fra normal fremgangsmåde”), benævner vi det ”servicespecifikt” eller ”national(t)”.

Dette kan du læse i denne databeskyttelseserklæring:
  • Hvilke data, JoDis gemmer.
  • Hvad vi gør med disse data, og hvilket formål de anvendes til.
  • Hvilke databeskyttelsesrettigheder og valgmuligheder, du har i den forbindelse.
  • Hvilke teknologier og data vi anvender til individualisering og afstemning af vores tjenester og indhold, så vi kan tilbyde dig en sikker, enkel, ubesværet og individuel shopping oplevelse.
  • Hvilke teknologier og data vi anvender til reklame, herunder de anvendte tracking-teknologier.

1.     Hvilke data bearbejder JoDis?

JoDis tilbyder dig mange forskellige tjenester, som du kan bruge på forskellig måde. Alt efter, om du kontakter os online, telefonisk, personligt eller på anden vis, samt hvilke tjenester, du benytter, optræder der i den forbindelse forskellige data fra forskellige kilder. Mange af de data, som vi bearbejder, meddeler du os selv, når du bruger vores tjenester eller kontakter os, eksempelvis når du registrerer dig og i den forbindelse angiver dit navn eller din e-mailadresse eller adresse. Vi modtager dog også tekniske enheds- og adgangsdata, som automatisk registreres af os i forbindelse med din interaktion med vores tjenester. Det kan f.eks. være oplysninger om hvilken enhed du benytter. Yderligere data indsamler vi gennem vores egne dataanalyser (f.eks. inden for rammerne af markedsforskningsstudier). Eventuelt modtager vi også data om dig fra tredjemand, f.eks. fra oplysningstjenester og betalingstjenesteudbydere.

[Yderligere oplysninger]

Når vi taler om ”dine data”, mener vi personrelaterede data. Hermed menes alle oplysninger, som vi straks eller i kombination med andre oplysninger ville kunne bruge til at identificere dig med. Eksempler: Dit navn, dit telefonnummer, dit kundenummer, bestillingsnumre eller din emailadresse. Alle oplysninger, som vi ikke kan bruge til at identificere dig med (heller ikke i kombination med andre oplysninger), gælder som ikke-personrelaterede data. Ikke-personrelaterede data betegnes også som anonyme data. Når vi kombinerer dine personrelaterede data med anonyme data, betragtes alle data i denne post som personrelaterede data. Hvis vi sletter de personrelaterede data fra en oplysning eller en post, gælder de resterende data i denne post ikke længere som værende personrelaterede data. Denne proces betegnes som anonymisering. Principielt gælder følgende: Hvis vi opfordrer dig til at dele bestemte personlige oplysninger, kan du selvfølgelig afvise dette. Du afgør, hvilke oplysninger du giver os. Men vi vil så muligvis ikke kunne stille de ønskede tjenester til rådighed for dig (slet ikke eller ikke optimalt). Således kan vi f.eks. ikke levere pakker til dig, hvis du ikke har angivet en leveringsadresse. Hvis det i forbindelse med en tjeneste kun er påkrævet at angive visse oplysninger (obligatoriske angivelser), gør vi dig opmærksom herpå ved hjælp af en passende markering.

1.1.           Profildata

Profildata er personlige og demografiske oplysninger om din person (såkaldte stamdata) og dine individuelle interesser, som du meddeler os ved registrering af din kundekonto. Dine profildata omfatter f.eks. følgende:

● Dit for- og efternavn

● Dine kontaktdata

● Dine præferencer, f.eks. hvad angår produkttyper eller stilarter.

● Demografiske angivelser såsom køn, alder og adresse

Obligatoriske angivelser er som regel dit navn, din e-mailadresse og en selvvalgt adgangskode. Din e-mailadresse og adgangskoden udgør senere dine login-data. I forbindelse med brug af gebyrbelagte eller individualiserede tjenester med adgangsbegrænsning kan yderligere obligatoriske angivelser være påkrævet, herunder f.eks. din fødselsdato eller dine foretrukne skosmag. Profildata kan også omfatte yderligere angivelser om din person eller dine interesser. Disse data kan allerede søges oplyst inden for rammerne af registreringen for den pågældende tjeneste, men de kan også angives på et senere tidspunkt. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du senere tilføjer frivillige oplysninger i din profil eller ønsker at bruge din kundekonto til at tilmelde dig til en tjeneste, som kræver yderligere obligatoriske angivelser.

Hvis du er logget på din kundekonto, kan du se dine profildata dér, ligesom du i de fleste tilfælde også kan ændre dem direkte, f.eks. for at opdatere din adresse efter en flytning.

1.2.           Kontaktdata

Når du kontakter os, registrerer vi dine kontaktdata i den forbindelse. Alt efter hvordan vi kontakter dig (f.eks. telefonisk eller per e-mail), kan dine kontaktdata omfatte dit navn, dine postadresser, dine telefonnumre, dine e-mailadresser, oplysninger om dine profiler på sociale netværk (eksempelvis modtager vi dit Facebook-ID, når du kontakter os via Facebook), brugernavn og lignende kontaktdetaljer.

1.3.           Indkøbsdata

Når du bestiller en vare hos JoDis registrerer vi dine indkøbsdata. Alt efter salgs type og bearbejdningsstatus kan indkøbsdata omfatte følgende oplysninger:

● Bestillingsnummer

● Nærmere oplysninger om de købte varer (betegnelse, størrelse, farve, købspris osv.)

● Angivelser om betalingsmåde

● Leverings- og fakturaadresser

● Meddelelser og kommunikation vedrørende indkøb (f.eks. fortrydelseserklæringer, reklamationer og meddelelser til kundeservice)

● Leverings- og betalingsstatus, f.eks. ”udført” eller ”sendt”.

● Status for returforsendelse, f.eks. ”afsluttet korrekt”.

● Angivelser fra de tjenesteydere, som deltager i opfyldelsen af kontrakten (ved forsendelseskøb f.eks. forsendelsesnumre fra kurérvirksomhed)

I din kundekonto kan du altid se dine vigtigste indkøbsdata under områderne: ”Mine bestillinger”, ”Mine returforsendelser” og ”Min adressebog”.

1.4.           Betalingsdata

Vi tilbyder dig de traditionelle betalingsmetoder inden for online-handel - særligt forskud, kreditkort, eller faktura. Med henblik på gennemførelse af betalingen registrerer vi de betalingsdata, du angiver. Yderligere betalingsdata modtager vi fra vores eksterne betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester, som vi samarbejder med omkring gennemførelse af betalingen og vurdering af kreditværdighed. Vi videregiver kun sådanne data til betalingstjenesteudbydere, som kræves for betalingsafvikling. Betalingsdata er f.eks. følgende:

● Foretrukken betalingstype

● Fakturaadresser

● IBAN og BIC samt kontonummer og bankregistreringsnummer

● Kreditkortdata

● Data vedrørende kreditværdighed

Betalingsdataene omfatter også yderligere oplysninger, som optræder i umiddelbar sammenhæng med betalingsafviklingen. Dette vedrører f.eks. angivelser, som eksterne betalingstjenesteudbydere anvender til identifikation.

JoDis ApS, Oliefabrikvej 61, 2770 Kastup, Danmark er ansvarlig for gennemførelsen af betaling og evt. inkassovirksomhed, samt andre gebyrbelagte tjenester, som udbydes af JoDis. Samarbejdet med eksterne betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester sker på nationalt plan, så der kan tages højde for særlige nationale forhold og krav. Under ”Hvem videregives mine data til?” finder du informationer om eksterne betalingstjenesteudbydere.

1.5.           Interessedata

I forbindelse med din interaktion med vores tjenester optræder der data, som vi anvender til at registrere de(t) indhold, emner, produkter, produkttyper, mærker eller stilarter, du interesserer dig for. F.eks. kan vi udlede de stilarter og produktkategorier, du er interesseret i, på baggrund af indkøbsdata, indhold af ønskelister og din alder (hvis disse oplysninger er til rådighed for os) samt ved at foretage sammenligninger med brugere med lignende kendetegn. Derved kan vi vise dig de produkter, der sandsynligvis er mest relevante for dig først ved næste søgeindtastning. Ud over de interesser, som du direkte meddeler os, kan vi også udlede dine interesser ud fra andre data, som vi registrerer. Når du f.eks. gentagne gange besøger et bestemt område i JoDis Shoppen, kan vi inden for rammerne af brugeranalysen fastslå dine interesser på baggrund af dine adgangsdata. Med henblik på dette giver vores eksterne reklamepartnere os desuden også oplysninger og statistikker om demografiske forhold (f.eks. alder, køn, region), enheds- og adgangsdata samt vores brugeres interesser. Vi sørger i den forbindelse for, at vores reklamepartnere udelukkende fremsender aggregerede, kodede samt for JoDis anonymiserede data til JoDis, så vi ikke kan knytte dataene til nogen bestemt person, især ikke en bestemt bruger. Disse oplysninger kan hjælpe os med bedre at forstå vores brugere inden for rammerne af kundestrukturanalyser og ved brugersegmentering. Yderligere oplysninger om bearbejdning af dine data til reklameformål finder du ved at klikke på linket ”Hvordan bruger JoDis mine data til reklame?“.

1.6.           Meddelelser, indhold af samtaler

Når du kommunikerer med os telefonisk, via post, sociale medier, kontaktformularer eller på anden vis kommunikerer med os eller andre brugere om produkter (f.eks. produktvurderinger) og andre emner, registrerer vi indholdet af dine meddelelser. Hvis du fremsender meddelelser beregnet for andre brugere (f.eks. produktvurderinger) via dertil beregnede funktioner, kan disse blive offentliggjort af os inden for rammerne af vores tjenester.

JoDis bruger også tilbuddene på sociale netværk såsom Facebook, Instagram eller Twitter til at kommunikere med kunder og brugere. Vi bruger disse populære platforme til at tilbyde dig yderligere kontakt- og informationsmuligheder ud over vores egne kommunikationskanaler. Vær dog opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på de sociale netværks brugerbetingelser samt de tjenester, de udbyder, ligesom vi kun i begrænset omfang har indflydelse på deres databehandling. Vi beder dig derfor om omhyggeligt at kontrollere de personlige data, som du meddeler os via de sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på adfærden hos udbydere af de sociale netværk, andre brugere samt tredjeparter, som muligvis samarbejder med udbyderne af de sociale netværk, eller ligeledes bruger deres tjenester.

1.7.           Sociale netværksdata

JoDis administrerer profilsider (også såkaldte ”fansider”) på forskellige sociale netværk. Desuden indeholder tjenesterne fra JoDis muligvis funktioner fra sociale netværk. Der kan være tale om Messenger-tjenester og såkaldte Social Plug-ins eller Social Logins såsom ”Log på med Facebook”. Hvis du kontakter os direkte via vores Social Media-profiler eller anvender de funktioner, der er integreret i vores tjenester, og i den forbindelse er medlem af det pågældende sociale netværk, modtager vi muligvis data fra udbyderen af det sociale netværk, som kan anvendes til identifikation af dig. Normalt kan vi se følgende data:

● Dine offentlige profilinformationer, der er gemt hos det pågældende sociale netværk (f.eks. navn, profilbillede)

● Angivelser om den enhedstype, du anvender

● Konto-id for din profil hos det pågældende netværk (f.eks. Facebook-id)

Vær også opmærksom på anvisningerne om bearbejdning af sociale netværksdata i sammenhæng med funktioner på sociale netværk under ”Info om Social Media-fansider”. For øjeblikket anvender JoDis Messenger-tjenesten fra Facebook og Social Plug-ins/Logins fra følgende sociale netværk:

● Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook“). Linket til databeskyttelseserklæringen fra Facebook finder du her: https://www.facebook.com/business/gdpr.

● Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter“). Linket til databeskyttelseserklæringen fra Twitter finder du her: https://gdpr.twitter.com/en.html.

1.8.           Lokaliseringsdata

Ved brugen af vores tjenester registrerer vi også data om din enheds aktuelle placering til bestemte formål. I den forbindelse anvendes to forskellige teknologier. Når du bruger positionstjenester på din enhed til en app, et website eller en anden online-tjeneste, som er godkendt af JoDis, bearbejder JoDis de af din enhed fundne lokaliseringsdata, som er stillet til rådighed for os, til at tilbyde dig lokalitetsbaserede tjenester.

Med nogle af de apps vi benytter, kan du få foreslået produkter, som passer til din aktuelle lokation. Hvis du tillader, at JoDis får adgang til positionstjenesterne på din enhed, overføres din lokation eventuelt regelmæssigt til os (dette er f.eks. også tilfældet, når du ikke aktuelt benytter appen). Formålet med dette er at forbedre brugeroplevelsen, så du f.eks. hurtigere får indlæst lokationsafhængigt indhold, når du bruger appen på din lokation, ligesom dette anvendes til at vise lokationsbaserede Push-meddelelser. Vi opretter ikke bevægelsesprofiler ud fra disse data. Om nødvendigt finder du yderligere oplysninger i forbindelse med den lokationsbaserede tjeneste. Derudover registrerer vi også lokaliseringsdata, som udledes af din enheds IP-adresse (helt ned på byniveau). Hertil anvendes en anonymiseret IP-adresse, som er forkortet til tre cifre. Denne kan derfor ikke længere anvendes til identifikation af din internettilslutning eller enhed.

Hvad er IP-adresser?

Enhver enhed, som er forbundet med internettet, skal knyttes til et entydigt nummer med flere cifre (eksempel: 193.99.144.85). Betegnelsen herfor er IP-adresse. De første tre cifre i en IP-adresse knytter sig som regel til et bestemt område eller en bestemt internetudbyder. Derfor kan den omtrentlige placering af internettilslutningen udledes af IP-adressen. Denne proces (såkaldt geolokalisering) benyttes f.eks. af os og mange andre online-shops til at registrere bedrageri, så mistænkelige bestillinger kan opdages (f.eks. kan det i visse situationer være mistænkeligt, hvis der til en bestilling via din kundekonto anvendes en IP-adresse fra et land, hvorfra du endnu ikke har foretaget nogen bestillinger).

1.9.           Billeder og andet personligt indhold

Ved hjælp af nogle af vores servicespecifikke applikationer kan du dele billeder og andet personligt indhold med os eller andre brugere med henblik på at kommunikere med os eller andre brugere eller for at individualisere tjenester (f.eks. når du uploader et billede på din Instagram profil, benytter fotosøgning i JoDis Shop eller kommunikerer med en stylist).

Når vi bruger dine billeder, gør vi det kun efter en direkte opfordring til dig, fx med ordlyden "Tag us in your pictures, and use #jodismoment for a chance to be featured" i et Instragram opslag. Dernæst vil vi altid følge op med en besked, der fx. kunne lyde således: "Hello, we love your photo! Would we be ok to feature it on our Instagram feed? Your photo would also be visible on our website."

1.10.       Angivelser ved kampagner og spørgeundersøgelser

Hvis du deltager i en af JoDis tilbudt kampagne (f.eks. præmiekonkurrence) eller forespørgsel (f.eks. kundetilfredshedsundersøgelser inden for rammerne af markedsforskning), beder vi dig om at angive personlige oplysninger. Efter en præmiekonkurrence beder vi dig som regel om at angive dit navn og din e-mailadresse, så vi kan informere dig, hvis du vinder, samt sikre, at hver deltager kun deltager i præmiekonkurrencen én gang. I forbindelse med visse kampagner og spørgeundersøgelser kan vi også bede dig om at angive yderligere oplysninger. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis vi gennemfører en kampagne sammen med en partner, og partneren har brug for oplysninger om dig for at kunne stille gevinsten til rådighed for dig. I disse tilfælde informerer vi dig dog altid særskilt om de påkrævede data og de(t) formål, vi anvender dem til.

1.11.       Enheds- og adgangsdata

Ved at bruge online-tjenester og mobile tjenester kan det ikke undgås, at der opstår og bearbejdes tekniske data med henblik på at stille de(t) tilbudte funktioner og indhold til rådighed og vise dem(t) på din enhed. Samlet betegner vi disse data som ”enheds- og adgangsdata”. Enheds- og adgangsdata opstår ved enhver brug af en online-tjeneste og mobil tjeneste. I den forbindelse spiller det ingen rolle, hvor udbyderen er. Enheds og adgangsdata opstår derfor f.eks. ved brugen af:

● Websites

● Apps

● Social Media-fansider

● Nyhedsbreve via e-mail (dvs. når din interaktion med et nyhedsbrev registreres)

● Lokationsbaserede tjenester

For det første registrerer JoDis enheds- og adgangsdata fra online-tjenester og mobile tjenester, som JoDis selv tilbyder (JoDis Shop). For det andet kan JoDis modtage enheds- og adgangsdata fra online-tjenester og mobile tjenester fra andre virksomheder, hvis disse er JoDis’ Social Media- eller reklamepartnere eller deltager i samme online-reklamenetværk (f.eks. ”Google-reklamenetværket”). Yderligere oplysninger finder du under ”Hvordan bruger JoDis mine data til reklame?“ og ”Info om Social Media-fansider“.

Enheds- og adgangsdata omfatter følgende kategorier:

● Generelle enhedsoplysninger såsom angivelser om enhedstype, version for operativsystemet, konfigurationsindstillinger (f.eks. sprogindstilllinger, systemtilladelser), oplysninger om internetforbindelse (f.eks. navn på mobilnettet, forbindelseshastighed) og om den anvendte app (f.eks. navn og version for appen).

● Identifikationsdata (ID’er) såsom sessions-ID’er, cookie-ID’er, entydige enheds-identifikationsnumre (f.eks. Google reklame-ID, Apple Ad-ID), konto-ID’er fra tredjeparter (såfremt du anvender Social Plug-ins eller Social-Logins) og andre normale internetteknologier til at identificere din webbrowser, din enhed eller en bestemt app-installation.

Eksempel: Når du aktiverer Push-meddelelsestjenesten i JoDis Shop, tildeles du en tilfældigt genereret, entydig Push-ID med henblik på identifikation. Vi sender Push-ID’en senere sammen med de Push-meddelelser, der er tiltænkt dig, til Push-serveren, så denne kan lokalisere din enhed og adressere meddelelsen til den korrekte modtager.

● Adgangsdata, der automatisk overføres til webserveren og databaser for apps og webbrowsere ved hver eneste online-adgang (inden for rammerne af såkaldte HTTP-forespørgsler). Det drejer sig her om standardiserede informationer om det valgte indhold (såsom navn og filtype for en valgt fil) samt yderligere oplysninger om serveradgang (såsom overført datamængde og fejlkoder), om din enhed (f.eks. enhedstype, operativsystem, softwareversioner, enhedsidentifikationer, IP-adresse, den tidligere besøgte side og tidspunktet for adgangen).

 

2.       Hvad anvender JoDis mine data til?

JoDis bearbejder dine data under overholdelse af alle databeskyttelseslove, der finder anvendelse. I den forbindelse overholder vi naturligvis principperne i lovgivningen om databeskyttelse i forbindelse med bearbejdning af personrelaterede data. Dine data bearbejder vi derfor principielt kun til de formål, som vi har forklaret i denne databeskyttelseserklæring eller til de formål, som vi har meddelt dig ved indsamlingen af dataene. Disse er først og fremmest indkøbsforløbet og leveringen, individualiseringen og videreudviklingen af samt sikkerheden for vores tjenester. Inden rammerne af den strenge europæiske databeskyttelseslovgivning anvender vi dog også dine data til andre formål, som omfatter produktudvikling, videnskabelig forskning (særligt inden for områderne maskinindlæring, kunstig intelligens og Deep Learning) samt markedsforskning, optimering af forretningsprocesser, behovstilpasset udformning af vores tjenester og individualiseret reklame.

[Yderligere oplysninger]

I dette kapitel oplyser vi dig også om det lovmæssige grundlag (retsgrundlag), som vores bearbejdning af dataene til de enkelte formål bygger på. Alt efter det retsgrundlag, som vi anvender som fundament for bearbejdningen af dine data, kan du - ud over de databeskyttelsesrettigheder, som du altid har krav på (f.eks. retten til information) - gøre krav på særlige databeskyttelsesrettigheder. F.eks. har du i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data. Yderligere information finder du ved at klikke på ”Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?“.

2.1.           Indkøbsforløb og levering af online-tjenester samt lokale og individualiserede tjenester

Vi bearbejder dine data i det omfang, det er påkrævet i hvert enkelt tilfælde for at leve op til aftalen og levere samt opfylde yderligere tjenester, som du efterspørger, således som dette er beskrevet i databeskyttelseserklæringen. Formålene med den i hvert enkelt tilfælde påkrævede databehandling retter sig efter formålet med den aftale, der er indgået med dig i hvert enkelt tilfælde (herunder vores almindelige forretningsbetingelser og eventuelt servicespecifikke forretnings- og brugerbetingelser) eller de tjenester, som du efterspørger. De vigtigste formål er følgende:

• Levering, individualisering og behovstilpasset udformning af vores tjenester såsom JoDis Shop (inklusive de hertil knyttede websites, apps og funktioner, der leveres på tværs af enheder og platforme).

• Levering af lokale tjenester, f.eks. ved Event-arrangementer samt på messer.

• Gennemførelsen af kundeprogrammer.

• Gennemførelsen af købsaftaler og kundeservice inklusive forsendelses- og betalingsafvikling, inkassostyring samt håndtering af returvarer, reklamationer og garantikrav.

• Levering af informationer, meddelelser, nyhedsbreve og andre former for direkte kommunikation samt den faste del af vores aftalemæssige ydelser samt de tjenester, som du efterspørger.

Eksempler

I JoDis Shop kan du via e-mail få information om, hvornår udsolgte varer er tilgængelige igen. Du kan også få oplysninger fra os om bestemte arrangementer eller tilbud og øvrige emner via Push-service. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, får du regelmæssigt tilsendt oplysninger om aktuelle salgskampagner.

• Garantien for den generelle sikkerhed, funktionsdygtighed og stabilitet for vores tjenester inklusive afværgelse af angreb.

• Den ikke-reklamerelaterede kommunikation med dig om tekniske, sikkerheds- og aftalerelevante emner (f.eks. advarsler om bedrageri, kontospærring eller ændringer til aftalen).

• Formidlingen af aftaler via vores handels- og salgsplatforme inden for rammerne af JoDis partnerprogrammet.

• Udstedelse, indløsning og udlevering af JoDis-værdikuponer.

• Gennemførelse af kampagner og præmiekonkurrencer.

JoDis bruger services fra eksterne betalingstjenesteudbydere til betalingsafvikling. Du finder informationer om eksterne betalingstjenesteudbydere under ”Hvem videregives mine data til?”

Retsgrundlag

Hvis formålet er at gennemføre en med dig indgået aftale eller levere en tjeneste, som du efterspørger, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO (den generelle EU-forordning om databeskyttelse). I andre tilfælde er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

2.2.           Individualisering af shopping

Vi bearbejder dine data med henblik på at levere komfortable og nyttige tjenester, som mest optimalt lever op til dine krav og interesser. Da udvalget i JoDis Shop omfatter mange produkter, er det påkrævet, at vi præsenterer vores indhold og tilbud behovstilpasset, så du kan finde de produkter, der rent faktisk har din interesse. Det nødvendiggør en brugerspecifik vurdering af relevansen af produkter og indhold. For at gøre shopping-oplevelsen i JoDis Shop individuel, bruger vi enheds- og adgangsdata, som vi registrerer for brugeranalysen. Derudover bruger vi også enheds- og adgangsdata, som vi modtager fra reklamepartnere, mens du besøger JoDis Shop. Hvis du er logget på med din kundekonto i forbindelse med dit besøg i JoDis Shop, anvender vi også profildata, interessedata og indkøbsdata til at gøre shopping-oplevelsen individuel. Denne form for individualisering af shopping-oplevelsen benævner vi Onsite-optimering. Kun ved hjælp af en sådan individualisering af din shopping-oplevelse kan vi præsentere dig for passende søgeresultater, produktforslag, anbefalinger af stilvalg samt andet indhold, som modsvarer dine faktiske interesser. Uden en sådan individualisering af din shopping-oplevelse, som mange online-butikker gennemfører som standard, ville søgningen efter de produkter, der er relevante for dig, være mindre komfortabel og mere kedelig, ligesom din mulighed for at gøre brug af vores tilbud ville være forringet.

På trods af individualiseringen af din shopping-oplevelse har du selvfølgelig stadig adgang til alt indhold. Individualiseringen af din shopping-oplevelse betyder dog, at du ser det indhold, der er mere relevant for dig, tidligere.

Yderligere oplysninger om hvordan individualiseringen af din shopping-oplevelse fungerer på de forskellige websites fra JoDis har vi samlet under ”Individualisering af din shopping-oplevelse“. Yderligere oplysninger om hvordan individualiserede JoDis-tjenester fungerer, finder du under ”Individualiserede tjenester“.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data med henblik på individualisering af din shopping-oplevelse inden for rammerne af individualiserede tjenester er artikel 6, stk. Side 13 af 52 1, litra b i DSGVO. Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data inden for rammerne af Onsite-optimering er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

2.3.           Forskning, Machine Learning og Artificial Intelligence

Vi anvender de data, som vi har indsamlet om vores kunder til videnskabelig forskning inden for de områder, som er relevante for JoDis. Her tænkes især på forskningsområderne maskinindlæring, kunstig intelligens, bearbejdning af naturlige sprog og Deep Learning. Forskning hos JoDis har fokus på løsning af reelle hverdagsproblemer inden for online-shopping og anvendes til forbedring og videreudvikling af det eksisterende udvalg af tjenester. Vi kan f.eks. udvikle løsninger, som kan foreslå dig produkter, som retter sig efter dine interesser og behov, og registrere de stilarter samt tilknytte de produkter, som modsvarer dine faktiske interesser. I den forbindelse overholder vi naturligvis de anerkendte videnskabelige databeskyttelsesstandarder. Det betyder også, at vi kun bearbejder dine data i sammenfattet, anonymiseret form til forskningsformål. Dette sker f.eks. ved at udskifte alle identificérbare data såsom dit navn med andre oplysninger.

Forskning hos JoDis har følgende formål:

• At muliggøre udviklingen af maskinelle læringsprocesser, skøn, prognoser og analyser om behovene og interesserne hos vores brugere.

• At udvikle tekniske løsninger som svar på reelle kundeproblemer, som vores fagfolk og modeproducenter møder under deres arbejde (f.eks. vanskeligheder i forbindelse med at finde passende produkter, reduktion af risikoen for fejlkøb, fastsættelse af størrelser).

• Udviklingen af tekniske løsninger for optimering af forretnings- og logistikprocesser.

• Udviklingen af tekniske løsninger, som kan anvendes til at forbedre og videreudvikle individualiseringen af shopping-oplevelsen og bidrage til at forebygge bedrageri.

• Indsendelse af patentansøgninger og publikation af fagartikler.

• Deltagelse i forskningsfællesskaber med private og akademiske samarbejdspartnere.

Eksempel

Anbefalinger af størrelser i forbindelse med skokøb i JoDis Shop ønsker vi skal anvende en maskinel læringsalgoritme, som JoDis har til sinde at udvikle. I forbindelse med udviklingen af læringsalgoritmen vil JoDis analysere de indkøbsdata, der vedrører bestillinger af sko, returnering af sko begrundet i størrelsen samt størrelsesangivelser fra forskellige styles. På baggrund af dette udvikler vi en intelligent proces til anbefaling af størrelsen på sko for at kunne forudse, hvilken sko der vil være for stor eller for lille.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data inden for rammerne af de ovenfor beskrevne forskningsformål er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

2.4.           Forebyggelse af bedrageri og valg af betalingstyper

For at modvirke risikoen for brud på datasikkerheden overføres dataene for brugerne af vores tjenester i kodet form. Dette gælder for bestillingen såvel som for login ved hjælp af kundekontoen. Til det formål anvender vi kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Kodningen medfører, at tredjeparter ikke kan se dataene. For yderligere at beskytte os mod eksterne angreb anvender vi specielle sikkerhedsteknologier, som kontinuerligt kontrollerer vores systemer og straks registrerer og viser mistænkelige forhold. Gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger sikrer vi desuden vores systemer mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring og udbredelse af kundedata forårsaget af uautoriserede personer. På denne måde vil vi gerne sørge for, at risikoen for en uberettiget adgang er så lille som mulig, idet beskyttelse af dine data til syvende og sidst har højeste prioritet hos os. Samtidig kan vi dog – på linje med andre virksomheder – ikke garantere en absolut beskyttelse.

Derudover gør vi brug af tekniske og manuelle processer, som skal forebygge bedrageri, så vi og vores brugere beskyttes mod misbrug af deres data; herunder i særlig grad misbrug, som skyldes bedrageriske bestillinger. Til det formål indsamler og vurderer JoDis dine enheds- og adgangsdata under et pseudonym ved gennemførelse af en bestilling (herunder IP-adresse, identifikatorer, brugeradfærd), indkøbsdata og betalingsdata (herunder adressedata og andre data om kreditværdighed fra eksterne oplysningstjenester) samt ændringshistorikken for dine profildata (f.eks. hvornår dine leveringsadresser senest blev ændret dér). I den forbindelse sammenlignes posten også med dine tidligere bruger- og bestillingsvaner. Derudover sker der også en sammenligning med generelle poster fra det samlede antal bestillinger, der er foretaget hos JoDis, og i hvilken forbindelse der er begået bedrageriske handlinger, eller hvor der er mistanke herom. Denne sammenligning har til formål at afdække de bedrageriske mønstre og forhindre bedrageri og identitetstyveri ved at sammenligne disse mønstre. Hvis der er høj sandsynlighed for svindel baseret på vores analyse, kan vi ind imellem annullere ordrer eller deaktivere konti for at minimere risikoen for falske ordrer og for at beskytte brugere, hvis konti kan være overtaget.

Som opfølgning på registreringen af kundekontoen overfører JoDis dit navn samt de adresser, du har angivet i din profil, til eksterne oplysningstjenester. Formålet hermed er at sikre, at du rent faktisk er tilmeldt og kan kontaktes på de adresser, du har meddelt. Typiske indicier, der - oftest i kombination - kan pege på en øget sandsynlighed for, at der foreligger et bedrageriforsøg, er følgende:

• Din leveringsadresse blev ændret kort tid før ordrebehandlingen og/eller befinder sig i et område med øget risiko for bedrageri.

• Din bestilling er særligt omfattende og/eller omfatter produkter, der for øjeblikket oplever stor efterspørgsel og/eller bliver foretaget på et tidspunkt, der er usædvanligt for dit område (f.eks. om natten).

• Betalingstyperne debitering anvendes i forbindelse med bestillingen.

• Før ordrebehandlingen blev der foretaget mistænkelige loginforsøg på din kundekonto, hvis mønstre tyder på en automatiseret fremgangsmåde.

• Din kundekonto anvendes fra en mistænkelig IP-adresse.

• Din kundekonto anvendes med en ukendt eller mistænkelig enhed. Hvis vores sikkerhedssystem formoder, at der er tale om et bedrageriforsøg eller en øget risiko for bedrageri, videresendes den pågældende sag til JoDis’ kundeservice med henblik på manuel kontrol. Under hensyntagen til risikoen for bedrageri træffes der passende forebyggende foranstaltninger (f.eks. foreløbig spærring af kundekontoen eller begrænsning af de tilbudte betalingstyper).

Retsgrundlag

Hvis bearbejdningen af dine data sker med henblik på at forhindre bedrageri til skade for dig er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO.

 

3.     Betaling

I forbindelse med afgørelsen om de tilbudte betalingstyper tages der også højde for de samlede omkostninger ved den konkrete betalingstype for JoDis samt tilgængeligheden af betalingstypen i det pågældende land. Det kan således forekomme, at vi ikke længere tilbyder bestemte betalingstyper, som er forbundet med større omkostninger.

Hvis det viser sig at din betaling alligevel ikke kan gennemføres, og/eller du efterfølgende på anden vis står i et skyldner forhold overfor JoDis, forbeholder vi os retten til at overlade denne fordring til tredjemand.

[Yderligere oplysninger]

3.1.           Overførsel af data om udestående fordringer til udbydere af finansielle tjenesteydelser

Hvis du på trods af gentagne påmindelser ikke betaler udestående regninger, kan vi overføre de data, der kræves i forbindelse med brug af en udbyder af finansielle tjenesteydelser, til en udbyder af finansielle tjenesteydelser med henblik på inddrivelse af fordringen. Alternativt kan vi sælge den udestående fordring til en udbyder af finansielle tjenesteydelser, som så kan gøre fordringen gældende i eget navn.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for overførsel af dataene inden for rammerne af den forvaltningsmæssige gældsinddrivelse er art. 6, stk. 1 b) i GDPR (databeskyttelsesforordningen); overførslen af data inden for rammerne af fordringssalg sker på grundlag af art. 6, stk. 1 f) i GDPR.

 

4.     Reklame og markedsforskning, dataanalyser

Vi anvender dine data til reklame- og markedsforskningsformål. Dette sker også inden for rammerne af dataanalyser. Dermed opfylder vi især følgende formål:

● Opdelingen i forskellige mål- og brugergrupper inden for rammerne af markedsforskning (brugersegmentering).

● Viden om forskellige målgrupper og deres respektive brugervaner og shopping interesser.

● Indhentning af viden om demografi, interesser, indkøbs- og brugervaner for vores brugere samt markedsføring af denne viden inden for rammerne af reklameydelser, som tilvejebringes over for tredjeparter.

● Tidlig registrering af tendenser inden for områderne mode og online-shopping.

● Reklametiltag over for eksisterende kunder.

● Gennemførelse af direkte reklame, f.eks. i form af nyhedsbreve.

● Planlægning og gennemførelse af samt opfølgning på reklame, som modsvarer interesserne hos de målgrupper, der blev kontaktet (individualiseret reklame).

● Viden om, hvordan vores tjenester bruges (brugeranalyse).

● Markedsføringen af ovenfor nævnte viden inden for rammerne af reklameydelser til reklamekunder.

[Yderligere oplysninger]

4.1.           Info

Alt efter formål anvender vi data, som allerede er lagret hos os, til dataanalyser. Til analyser af købsadfærden hos vores brugere anvender vi f.eks. sammenfattede (aggregerede), statistiske, upersonlige (anonymiserede) profildata eller sådanne data, som kun kan knyttes til personer via yderligere mellemliggende procedurer (pseudonymiserede profildata) samt indkøbs-, enheds- og adgangsdata, der anvendes til at gennemgå og analysere købsforløb ved hjælp af dataanalyser. Derved indhøster vi anonym eller pseudonymiseret viden om den generelle brugeradfærd hos vores brugere.

Retsgrundlag

Hvis databehandlingen til opfyldelse af de ovenfor beskrevne formål sker med dit samtykke, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a i DSGVO (samtykke). I øvrigt sker databehandlingen på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse de berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

4.2.           Produkt- og teknologiudvikling

Vi anvender dine data til produkt- og teknologiudviklingen inklusive udviklingen og optimeringen af individualiserede tjenester. I den forbindelse anvender vi aggregerede, pseudonymiserede eller anonymiserede data og desuden maskinelle læringsalgoritmer fra vores forskning, som gør det muligt for os at fremsætte skøn, prognoser og analyser om vores brugeres interesser. Vi kan f.eks. udvikle løsninger, som kan foreslå dig produkter, som retter sig efter dine interesser og behov, og registrere de stilarter samt tilknytte de produkter, som modsvarer dine faktiske interesser. Databehandlingen i forbindelse med produkt- og teknologiudvikling sker især i forbindelse med følgende formål:

● Udviklingen og optimeringen af individualiserede tjenester og teknologier til dataanalyser, reklame og individualiseret online-shopping.

● Udviklingen af teknologier og koncepter til forbedring af It-sikkerheden, forebyggelse af bedrageri og optimering af databeskyttelsen gennem f.eks. pseudonymiserings-, kodnings- og anonymiseringsteknikker.

● Udvikling og kontrol af softwareløsninger til optimering af påkrævede forretnings- og logistikprocesser.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for bearbejdning af dine data med henblik på produkt- og teknologiudvikling er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål

4.3.           Forretningsstyring og forretningsoptimering

Om nødvendigt fremsender og bearbejder vi dine data i forbindelse med administrative og logistiske processer og med henblik på optimering af forretningsprocesser, så disse udformes mere effektivt og med en større grad af retssikkerhed samt for at opfylde vores aftale- og lovmæssige forpligtelser (f.eks. vores handels- og skatteretlige forpligtelser til opbevaring). Vi anvender en række indbyrdes integrerede systemer og teknologier. Således kan vi tilbyde en mere gunstig, sikker og ensartet samt mere individualiseret service.

Databehandlingen med henblik på forretningsstyring og forretningsoptimering omfatter f.eks. følgende:

● Gennemførelse og optimering af kundeservicen.

● Forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger.

● Garanti for vores IT-systemers sikkerhed og funktionsdygtighed.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for bearbejdning af dine data med henblik på forretningsstyring og forretningsoptimering er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål Hvis vi bearbejder dine data på grundlag af lovmæssige retningslinjer, f.eks. vores skatteretlige forpligtelser til opbevaring og undersøgelser af hvidvaskning af penge, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra c i DSGVO.

4.4.           På baggrund af dit samtykke

Hvis du har meddelt os dit samtykke til bearbejdning af personrelaterede data, er det først og fremmest dit samtykke, der udgør grundlaget for vores databehandling. Formålet med dit samtykke afgør, hvilke af dine data vi bearbejder på baggrund af dit samtykke. Typiske formål er f.eks. følgende:

● Bestillingen af et nyhedsbrev.

● Deltagelsen i spørgeundersøgelser og markedsforskningsstudier.

● Behandlingen af dine lokationsdata via Google Maps i bestemte tilfælde, f.eks. for at tilbyde dig informationer om det nærmeste afhentningssted til din bestilling.

4.5.           Oplysninger om tilbagekaldelse

Du kan altid tilbagekalde tidligere meddelte samtykker med virkning for fremtiden, f.eks. per e-mail eller brev. Hvis den pågældende service understøtter denne funktion, kan du også tilpasse og tilbagekalde samtykker til modtagelse af nyhedsbreve samt underrette andre i Preference Center. Linket til Preference Center finder du i alle nyhedsbreve. Desuden er der et tilsvarende link til framelding i alle nyhedsbreve. Yderligere oplysninger finder du under ”Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?“

4.6.           Andre formål

Hvis databeskyttelseslovgivningen tillader det, kan vi også anvende dine data uden dit samtykke til nye formål ved gennemførelsen af dataanalyser og ved videreudviklingen af vores tjenester og indhold. Forudsætningen for dette er, at disse nye formål, som dataene skal benyttes til, endnu ikke var kendt eller ikke kunne forudses ved indsamlingen af de pågældende data, samt at de nye formål er forenelige med de formål, som de pågældende data oprindeligt blev indsamlet for at opfylde. F.eks. kan nye teknologier inden for det lovmæssige eller tekniske område og nye forretningsmodeller og tjenester medføre nye bearbejdningsformål.

 

5.     Individualiserede tjenester

Udviklingen og leveringen af individualiserede funktioner og tjenester til dig har førsteprioritet hos os. Uafhængigt af sted, tid og anvendte enheder tilbyder vi dig en individuel shopping-oplevelse samt et tilbud, som er skræddersyet i forhold til dine individuelle interesser. Bearbejdningen af dine data med henblik på individualisering af vores tjenester er derfor en fast del af vores ydelser hos JoDis.

[Yderligere oplysninger]

Eksempler

• Hvis du leder efter produkter på JoDis’ website, gemmer vi dine indtastninger i forbindelse med din søgning. Således kan vi vise dig de resultater først, som sandsynligvis er mest relevante for dig, næste gang du søger på JoDiss website.

• Når du lægger et produkt i varekurven, kan vi give dig anbefalinger om valg af en passende skostørrelse på baggrund af dine hidtidige bestillinger og returforsendelser.

• Når du har bestilt vores nyhedsbrev, kan vi præsentere dig for produkter, som passer til dine hidtidige bestillinger.

• Vi tager også hensyn til dine tidligere ordrer, når vi anbefaler nye produkter til dig som måske passer til dine shopping-præferencer.

5.1.           Hvad er individualiserede tjenester?

Med individualiserede serviceydelser kan vi tilbyde dig bedre, mere praktiske og sikre tjenester. Med henblik på dette anvender vi de data, som vi har gemt om din person, så vi kan udlede dine behov og interesser heraf. På grundlag af dette kan vi tilbyde dig mere relevant indhold, som i højere grad modsvarer dine behov og interesser. Du har naturligvis fortsat adgang til alt indhold. Ved hjælp af individualiseringen ser du dog det indhold, der er mere relevant for dig, tidligere, eller indhold præsenteres eksklusivt for dig (f.eks. i form af individuelle produktanbefalinger).

5.2.           Hvad skal jeg bruge en kundekonto til?

I forbindelse med de fleste af vores individualiserede tjenester kræves en oprettelse af en kundekonto, så vi kan gemme de data, som vi har registreret om dig, et centralt sted.

5.3.           Hvilke data gemmes i tilknytning til min kundekonto?

I tilknytning til din kundekonto gemmer vi data, som registreres om din person, samt dit kundenummer. Kundenummeret er en tilfældigt genereret talrække, som på ingen måde indeholder personrelaterede data. Dine data knyttes sammen med dit kundenummer, så de kan allokeres til din kundekonto. Derudover fungerer kundenummeret også som pseudonym.

5.4.           Hvilke data bruges til individualiseringen?

Valg af individualiseret indhold sker principielt på grundlag af alle data, som er lagret i tilknytning til din kundekonto. Hvis der bruges enheds- og adgangsdata, som ikke er lagret i tilknytning til din kundekonto, pseudonymiseres disse i forbindelse med den respektive individualisering (altså f.eks. i sammenhæng med dit kundenummer, men ikke i sammenhæng med dit navn eller øvrige profildata, som umiddelbart identificerer dig) så længe de bruges. Følgende bruges ikke:

● Data vedrørende kreditværdighed

● Angivelser ved kampagner og spørgeundersøgelser

● Ansøgninger

● Meddelelser (f.eks. fra kundeservice)

5.5.           Dine valgmuligheder

Du kan altid se de fleste data, som vi har lagret i tilknytning til din kundekonto, på din kundekonto. Om nødvendigt kan du også bearbejde disse data dér og derved påvirke individualiseringen ved f.eks. at meddele os dine præferencer. Hvis individualiseringen er foretaget på baggrund af enheds- og adgangsdata, kan du forhindre registreringen af disse data ved at deaktivere registreringen af disse data ved hjælp af Tracking-Tools. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald modtager mindre eller intet individualiseret indhold og færre eller ingen individualiserede serviceydelser. Du skal være opmærksom på, at de data, som anvendes til de individualiserede serviceydelser, også anvendes til andre formål (herunder leveringen af vores serviceydelser). Registreringen af de dertil benyttede data afsluttes derfor ikke gennem de-aktiveringen. Den reklame, du præsenteres for, vil dog så ikke være individualiseret.

 

6.     Oplysninger om websites

Vi anvender dine data til levering af JoDis’ websites. Ud over enheds- og adgangsdataene, som opstår ved enhver brug af disse serviceydelser, afhænger arten af de bearbejdede data samt bearbejdningsformålene især af, hvordan du bruger de funktioner og serviceydelser, som vi stiller til rådighed via vores tjenester. I forbindelse med brugen af vores serviceydelser anvender vi derudover de forefaldende data, så vi kan finde ud af, hvordan vores online-tilbud bruges. Vi bruger blandt andet disse oplysninger inden for rammerne af individualiseringen af din shopping-oplevelse, til optimering af vores serviceydelser samt til individualiseret reklame.

[Yderligere oplysninger]

6.1.           Udbyder

Den udbyder, der er ansvarlig for serviceydelsen i hvert enkelt tilfælde, finder du i kolofonen på det pågældende website eller den pågældende app.

6.2.           Hvilke data bliver registreret?

Vi registrerer principielt alle data, som du meddeler os direkte via vores serviceydelser.

Enheds- og adgangsdata

Ved hver enkelt adgang til vores server og databaser opstår der enheds- og adgangsdata, som protokolleres i såkaldte server-logfiler. Den heri indeholdte IP-adresse anonymiseres kort tid efter ophør af den respektive adgang, når lagringen ikke længere er påkrævet med henblik på at opretholde funktionsdygtigheden for det pågældende website.

Hvis et enhedsspecifikt identifikationsnummer er tilgængeligt og aktiveret på din enhed, registrerer vi også dette (f.eks. et såkaldt ”reklame-ID”, når du anvender en Android-enhed eller ”Ad-ID”, når du anvender en Apple-enhed). Denne enhedsidentifikation tildeles af producenten af operativsystemet og kan udlæses og anvendes af websites og apps, så du får præsenteret indhold, der bygger på dine brugervaner. Hvis du ikke ønsker denne enhedsidentifikation, kan du altid deaktivere dette i browserindstillingerne eller systemindstillingerne på din enhed.

Login

Vi opretter en personlig adgang med beskyttelse ved hjælp af adgangskode for brugere, som opretter en kundekonto eller tilmelder sig en anden tjeneste. Hvis du ikke logger af igen efter et login med dine login-data, forbliver du automatisk logget på i de fleste af vores serviceydelser. Alt efter serviceydelsen anvendes der hertil en cookie-teknologi eller sammenlignelig teknologi. Denne funktion gør det muligt for dig at bruge en del af vores tjenester, uden at du skal logge på igen i hvert enkelt tilfælde.

Af sikkerhedsmæssige årsager bliver du dog altid opfordret til at indtaste din adgangskode, når du f.eks. vil ændre dine profildata eller foretage en bestilling. Yderligere oplysninger finder du under ”Individualiserede tjenester“.

Social Plug-ins

Vores serviceydelser kan indeholde Social Plug-ins (”Plug-ins“) fra forskellige sociale netværk. Ved hjælp af disse Plug-ins kan du f.eks. dele indhold eller anbefale produkter til andre. Plug-ins er som standard deaktiverede og sender derfor ingen data. Ved at klikke på en tilsvarende trykknap (f.eks. ”Aktivér Social Media“) kan du aktivere Plug-ins. Plug-ins kan også deaktiveres igen med et enkelt klik. Når Plug-ins er aktiverede, etablerer din webbrowser en direkte forbindelse til webserverne hos det respektive sociale netværk. Det sociale netværk overfører så indholdet af Plug-ins direkte til din webbrowser, som så integrerer det i vores website.

Som følge af integreringen af Plug-ins modtager det sociale netværk oplysning om, at du har kaldt den pågældende side på vores website, og det kan således registrere dine enheds- og adgangsdata. Når du er logget på det sociale netværk, kan dette også knytte besøget til din konto hos det pågældende sociale netværk. Når du interagerer med Plug-ins, f.eks. når du trykker på Facebook-knappen ”Synes godt om”, eller hvis du skriver en kommentar, overføres den pågældende information fra din browser direkte til det sociale netværk, hvor den gemmes.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den yderligere bearbejdning og brug af dataene, som sociale netværk foretager, samt deres dertil tilknyttede rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære finder du i databeskyttelsesmeddelelserne fra de pågældende netværk eller websites. Linkene hertil finder du længere nede.

Selv når du ikke er logget på de sociale netværk, kan der sendes fra websites med aktive Social Plug-ins til netværkene. En aktiv Plug-in sætter en cookie med en ID ved hvert kald af websiden. Da din webbrowser sender denne cookie med uden forespørgsel ved enhver forbindelse med en server, kan det sociale netværk således principielt opstille en profil over de websider, som den bruger, ID'en er knyttet til, har kaldt. Og det vil i den forbindelse helt sikkert også være muligt at knytte denne identifikation til en person igen, når vedkommende f.eks. logger på et socialt netværk igen på et senere tidspunkt.

Social Plug-ins fra Facebook

På nogle websites anvender vi Plug-ins fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook“). Linket til databeskyttelseserklæringen fra Facebook finder du her: https://www.facebook.com/business/gdpr

Social Plug-ins fra Twitter

På nogle websites anvender vi Plug-ins fra det sociale netværk Twitter, som drives af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter“). Linket til databeskyttelseserklæringen fra Twitter finder du her: https://gdpr.twitter.com/en.html

Social Logins

I forbindelse med vores serviceydelser tilbyder vi dig muligvis også, at du kan registrere dig direkte hos os med din konto på sociale netværk. Hvis du ønsker at gøre brug af denne funktion, sendes du først videre til tilbuddet fra det pågældende sociale netværk. Her bliver du anmodet om at logge på med dit brugernavn og din adgangskode. Vi har naturligvis ikke kendskab til dine login-data. Hvis du allerede er logget på, springes dette trin over. Derefter beder det respektive sociale netværk dig om at bekræfte, hvilke data der skal overføres til os (f.eks. offentlig profil, venneliste, e-mailadresse og aktuel bopæl). Vi opretter din kundekonto med de overførte data. I den forbindelse gemmer vi selvfølgelig f.eks. ikke din venneliste. En permanent forbindelse mellem din kundekonto og din konto hos det sociale netværk, som rækker videre end dette, finder ikke sted. Derudover modtager vi sociale netværksdata fra udbyderne af de respektive sociale netværk.

6.3.           Individualisering af shopping-oplevelse

I vores serviceydelser anvendes de enheds- og adgangsdata fra brugeranalysen, som opstår under brugen, til individualisering af din shopping-oplevelse. Alt efter arten af serviceydelserne anvendes der i den forbindelse traditionelle Tracking-teknologier under anvendelse af Tracking-pixels og identificerings-cookies eller sammenlignelige ID'er (såkaldt Tagging). Derudover kan vores reklamepartnere derved også registrere dine enheds- og adgangsdata, så vi kan få oplysninger om dine interesser samt demografiske data (alder, køn, område), mens du bruger vores serviceydelser. Således kan vi præsentere dig for reklame og/eller særlige tilbud og serviceydelser, hvis indhold er afstemt efter dine interesser (f.eks. produktanbefalinger, som retter sig efter, at du inden for de seneste dage kun har kigget efter damesko). Vores formål med dette er at udforme vores tilbud til dig så attraktivt som muligt og præsentere dig for reklame, som modsvarer dine interesseområder. Du kan selvfølgelig fortsat bruge alt indhold og alle funktioner. Denne onsite-optimering gør det dog muligt for os først at vise dig indhold og funktioner, som er mere relevant for dig. Onsite-optimeringen sker automatisk via vores systemer, som registrerer, at brugere i stigende grad har været inde og kigge på produkter og indhold inden for bestemte kategorier.

Yderligere oplysninger finder du under ”Hvordan bruger JoDis mine data til reklame?“ Hvis du ikke ønsker onsite-optimeringen, kan du altid deaktivere denne funktion: I JoDis Shop deaktiverer du funktionen ”Databehandling” til dette formål. I tilknytning til andre serviceydelser deaktiverer du web-analysen eller app-analysen til dette formål.

6.4.           Oplysninger om website-cookies

Vores websites anvender cookies. Din accept af cookies er ikke en forudsætning for at besøge vores websites. Dog gør vi dig opmærksom på, at vores websites kun har begrænsede funktionaliteter, hvis du ikke accepterer cookies. I din webbrowser kan du indstille, at en lagring af cookies kun accepteres, hvis du giver dit samtykke hertil.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes af din webbrowser og som gemmer de særlige indstillinger og data, der kræves til udveksling med vores web-server. Principielt sondrer man mellem to forskellige typer cookies, såkaldte session-cookies, som slettes så snart, du lukker din browser, og midlertidige/permanente cookies, som gemmes i et længere tidsrum.

Denne lagring hjælper os med at udforme vores websites og serviceydelser i overensstemmelse med dine ønsker, ligesom det bliver nemmer for dig at bruge disse, idet bestemte indtastninger, som du foretager, f.eks. gemmes på en sådan måde, at du ikke hele tiden skal gentage disse indtastninger. De cookies, som vores websites anvender, kan stamme fra JoDis eller vores reklamepartnere. Hvis du vil acceptere JoDis-cookies, men ikke cookies fra vores reklamepartnere, kan du vælge en tilsvarende indstilling i din browser (f.eks. ”Blokér cookies fra tredjeparter”). Som regel viser hjælpe-funktionen i menubjælken i din webbrowser, hvordan du afviser nye cookies, og hvordan du kan fjerne allerede modtagne cookies. Vi anbefaler, at du logger dig helt ud efter brug af vores websites, hvis du benytter computere, som flere brugere har adgang til, og som er indstillet således, at de accepterer cookies og Flash-cookies.

I tilknytning til vores serviceydelser anvendes tre kategorier af cookies:

● Nødvendige cookies: Disse cookies kræves til optimal navigation og betjening af websitet. Med disse cookies opsættes varekurv-funktionen f.eks. således, at varerne forbliver gemt i din varekurv, mens du fortsætter indkøbet. De nødvendige cookies har til formål at gemme bestemte indtastninger og indstillinger, som du har foretaget, så du ikke skal gentage disse hele tiden, ligesom de afstemmer indhold fra JoDis i forhold til dine individuelle interesser. Uden nødvendige cookies kan websitet ikke benyttes eller kun benyttes i begrænset omfang.

● Statistik-cookies: Disse cookies registrerer enheds- og adgangsdata med henblik på at analysere brugen af vores websites, herunder hvilke områder af websitet, der benyttes hvordan (såkaldt surf-adfærd), hvor hurtigt indhold indlæses og om der forekommer fejl. Disse cookies indeholder kun anonyme eller pseudonyme oplysninger og anvendes kun til at forbedre vores website og finde ud af, hvad der interesserer vores brugere samt for at måle, hvor effektiv vores reklame er. Statistik-cookies kan blokeres, uden at navigationen og betjeningen af websitet påvirkes.

● Marketing-cookies („Tracking-cookies“): Disse cookies indeholder identifikatorer og registrerer enheds- og adgangsdata, så vi kan afstemme individualiseret reklame på websites fra JoDis i forhold til dine individuelle interesser. Vores reklamepartnere, som driver online-reklamenetværk, registrerer også enheds- og adgangsdata på vores websites. Således kan vi også vise dig individualiseret reklame på andre websites samt i apps fra andre udbydere, som passer til dine interesser (såkaldt Retargeting). Marketing-cookies kan blokeres, uden at navigationen og betjeningen af websitet påvirkes. Eventuelt kan der dog i så fald ikke ske nogen individualisering af din shopping-oplevelse.

Hvis du ikke ønsker onsite-optimeringen, kan du altid deaktivere denne funktion: I JoDis Shop deaktiverer du funktionen ”Databehandling” til dette formål. I tilknytning til andre serviceydelser deaktiverer du web-analysen eller app-analysen til dette formål.

6.5.           Online-reklame/Retargeting

Vores websites og aps modtager cookies og lignende Tracking-teknologier fra reklamepartnere, som driver et online-reklamenetværk. Derved har vores reklamepartnere mulighed for at registrere dine enheds- og adgangsdata og præsentere dig for individualiseret reklame, som er målrettet dine interesser (f.eks. reklame, som er tilpasset efter de produkter, som du tidligere har kigget på i JoDis Shop) på andre websites og i andre apps.

Yderligere oplysninger finder du under ”Hvordan bruger JoDis mine data til reklame?“

Du kan altid deaktivere bearbejdningen af dine data til Retargeting-formål. I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i JoDis Shop. Du finder denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.

Hvad angår andre websites og apps kan du også deaktivere Retargeting, som online-reklamenetværk deltager i, på deaktiveringssiden fra European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Deaktivér yderligere reklame.

6.6.           Brugeranalyse

Vi anvender almindelige Tracking-teknologier i alle vores serviceydelser med henblik på vurdering af enheds- og adgangsdata. Således kan vi finde ud af, hvordan vores brugere generelt bruger vores tilbud. I den forbindelse anvendes identifikations-cookies og sammenlignelige identifikatorer. På denne måde får vi f.eks. information om det indhold og de emner, som i særlig grad foretrækkes, på hvilke tidspunkter vores serviceydelser i særlig grad benyttes, fra hvilke områder (ned til by niveau) vores serviceydelser benyttes, og hvilke browsere og enheder vores brugere generelt anvender.

Desuden gennemfører vi lejlighedsvis også såkaldte A/B-tests inden for rammerne af brugeranalysen. A/B-tests er en særlig variant af brugeranalysen. A/B-testforløbet (også kendt som Split-Testing) er en fremgangsmåde til sammenligning af to versioner af et website eller en app, så vi kan finde ud af, hvilken version der opnår den bedste ydelse, foretrækkes mest eller hurtigst hjælper brugerne med at finde det indhold, de leder efter. Ved at oprette en version A og en version B og derefter teste begge versioner får man data på baggrund af hvilke man lettere og hurtigere kan træffe afgørelser om ændringer af serviceydelser og indhold.

Du kan finde oplysninger om de Tracking-Tools, vi anvender på vores websites og i de apps vi samarbejder med, under ”Oplysninger om website-cookies”. Her finder du også oplysninger om deaktivering af brugeranalysen. Du kan altid deaktivere bearbejdningen af dine data til brugeranalysen. I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i JoDis Shop. I JoDis Shop finder du denne funktion i info-menuen under punktet ”Om os”. I JoDis Web Shop finder du denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring. I andre serviceydelser bedes du venligst deaktivere brugeranalysen med henblik på dette.

 

7.     Info om Social Media-fansider

JoDis har oprettet Social Media-profiler hos de sociale netværk Facebook og Instagram (såkaldte ”fansider“). På vores fansider offentliggør og deler vi regelmæssigt indhold, tilbud og produktanbefalinger. Ved alle former for interaktion på vores fansider eller andre Facebook- eller Instagram-websites registrerer operatørerne af de sociale netværk din brugeradfærd med cookies og lignende teknologier. Fanside-operatører kan se generelle statistikker om fanside-publikummets interesser og demografiske kendetegn (såsom alder, køn, region). Når du bruger sociale netværk, fastlægges arten og omfanget af samt formålet med bearbejdningen af dataene på sociale netværk først og fremmest af operatørerne af de sociale netværk.

[Yderligere oplysninger]

7.1.           Udbyder/ansvarlig

Den ansvarlige JoDis-virksomhed, der fungerer som indholdsmæssigt ansvarlig udbyder af en fanside, finder du under kolofonoplysningerne på den pågældende fanside. De sociale netværk Facebook og Instagram tilbydes hver især af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (”Facebook“). Hvis du kommunikerer direkte med os via vores fansider, eller deler personligt indhold med os, er JoDis ansvarlig for bearbejdningen af dine data. En undtagelse herfra udgør den nedenfor beskrevne databearbejdning ved brugsanalysen (side-insights); her er vi ansvarlige i fællesskab med Facebook.

Facebooks bearbejdning af dine data

Vær opmærksom på, at Facebook i forbindelse med brugen af vores fansider også bearbejder dine data til egne formål, som ikke beskrives i denne databeskyttelseserklæring. Vi har ingen indflydelse på disse databearbejdningsprocesser hos Facebook. Hvad dette angår henviser vi til databeskyttelsesmeddelelserne fra de pågældende sociale netværk:

https://www.facebook.com/business/gdpr

https://www.facebook.com/help/instagram/2000935033561463?helpref=related

7.2.           Hvilke data bliver registreret?

Når du besøger vores fansider, registrerer JoDis principielt alle meddelelser, alt indhold og øvrige oplysninger, som du meddeler os direkte dér; f.eks. når du poster noget på en fanside eller sender os en privat meddelelse. Hvis du har en konto hos det pågældende sociale netværk, kan vi naturligvis også se dine offentlige oplysninger, herunder f.eks. dit brugernavn, oplysninger på din offentlige profil og indhold, som du deler med en offentlig målgruppe. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på ”Hvilke data bearbejder JoDis?”.

Brugsanalyse (side-Insights)

Ved alle former for interaktion med fansider registrerer Facebook brugsadfærden for fanside-besøgene med cookies og lignende teknologier. På grundlag heraf modtager fanside-operatørerne såkaldte ”side-Insights“. Side-Insights indeholder kun statistiske, upersonlige (anonymiserede) angivelser om besøgende på fansiden, og disse kan dermed ikke knyttes til nogen konkret person. Vi har ingen adgang til personoplysninger, som Facebook anvender til oprettelse af side-Insights (”side-Insights-data“). Udvælgelsen og klargøringen af side-Insights-data udføres kun af Facebook. Ved hjælp af side-insights får vi viden om brugen af vores fansider, hvilke interesser besøgende på vores fansider har, og hvilke emner samt hvilket indhold de i særlig grad foretrækker. Derved kan vi optimere vores fanside-aktiviteter, f.eks. ved i højere grad at kunne imødekomme vores publikumsinteresser og brugsadfærd i forbindelse med planlægning og valg af vores indhold.

JoDis og Facebook er i fællesskab ansvarlige for bearbejdningen af dine data med henblik på tilvejebringelse af side-insights. Til det formål har vi sammen med Facebook indgået en aftale, der fastlægger, hvilken virksomhed der opfylder hvilke databeskyttelsesforpligtelser henset til bearbejdningen af side-Insights-data. Yderligere info om side-insights Aftalen med Facebook kan du læse her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Det vigtigste indhold i denne aftale (inklusive en liste over side-Insights-data) har Facebook samlet for dig her: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Retsgrundlag

Hvis du har givet dit samtykke til den ovenfor beskrevne oprettelse af side-insights over for Facebook, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (samtykke). I øvrigt er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

Dine databeskyttelsesrettigheder, som beskrives under ”Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?”, gælder selvfølgelig også i relation til bearbejdningen af dine data i sammenhæng med vores fansider. For at kunne bearbejde dine side-Insights-data i fællesskab med Facebook har vi indgået den aftale med Facebook, at Facebook primært er ansvarlig for at stille oplysninger om bearbejdningen af dine side-Insights-data til rådighed for dig, så du har mulighed for at udøve de databeskyttelsesrettigheder (f.eks. indsigelsesret), som tilkommer dig i medfør af GDPR. Nærmere oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder i tilknytning til side-Insights samt hvordan vi kan udøve disse direkte hos Facebook, finder du her: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Du kan også rette din henvendelse direkte til JoDis, som så videresender din henvendelse til Facebook.

 

8.     Nyhedsbreve

Vi tilbyder dig forskellige serviceydelser, der knytter sig til nyhedsbrevet. Du får information om de emner, som de enkelte nyhedsbreve behandler, samt yderligere oplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev. Når du bruger vores nyhedsbreve, registrerer vi også enheds- og adgangsdata.

[Yderligere oplysninger]

8.1.           Hvordan tilmelder jeg mig?

I forbindelse med forsendelse af vores nyhedsbreve, som man først skal tilmelde sig, anvender vi den såkaldte Double Opt-In-proces eller Single Opt-In-proces (forskelligt fra land til land), dvs. vi sender først et nyhedsbrev til dig, når du forinden udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at vi aktiverer den serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Hvis der kræves en Double-Opt-In i dit land, skal du desuden bekræfte, at den e-mailadresse, du har meddelt, rent faktisk er din. Med henblik på dette sender vi dig en informationsmail, hvor vi beder dig om at klikke på et link i denne e-mail for at bekræfte, at du er indehaver af de meddelte e-mailadresser. Muligvis gør vi ikke brug af denne proces, hvis du allerede i anden anledning på denne måde har bekræftet over for os, at du er indehaver af denne e-mailadresse.

8.2.           Framelding

Hvis du på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at modtage et nyhedsbrev fra os, kan du altid framelde dig modtagelsen af nyhedsbrevet igen. Du finder et frameldingslink i hvert nyhedsbrev. 

8.3.           Hvilke data bliver registreret?

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, gemmer vi automatisk din IP-adresse og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Således kan vi dokumentere, at du rent faktisk har tilmeldt dig og i givet fald registrere en uretmæssig brug af din e-mailadresse. Vi registrerer enheds- og adgangsdata, som opstår i forbindelse med din interaktion med et nyhedsbrev. Med henblik på denne vurdering indeholder nyhedsbrevene henvisninger til billedfiler, som er gemt på vores webserver. Når du åbner et nyhedsbrev, indlæser dit e-mailprogram billedfilerne fra vores webserver. De enheds- og adgangsdata, der opstår i den forbindelse, registrerer vi i pseudonymiseret form under et tilfældigt genereret identifikationsnummer (nyhedsbrev-ID), som vi anvender til at identificere dig uden dit samtykke. Således kan vi følge med i om og hvornår du har åbnet hvilke udgaver af et nyhedsbrev.

De links, der forefindes i nyhedsbrevene, indeholder ligeledes dit nyhedsbrev-ID, så vi kan registrere det indhold, du interesserer dig for.

På baggrund af de data, der udvindes på denne måde, opretter vi en brugerprofil til dit nyhedsbrev-ID, så vi kan individualisere indholdet i nyhedsbrevene i overensstemmelse med dine interesser og brugervaner og foretage statistiske analyser af den måde, som vores brugere anvender den serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Disse data kobler vi sammen med de data, som vi registrerer inden for rammerne af brugeranalysen. Denne individualisering af shopping-oplevelsen er en fast del af nyhedsbrevet fra JoDis Shop.

Du kan altid gøre indsigelse mod analysen af nyhedsbrevet ved at deaktivere den pågældende serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i hver udgave af vores nyhedsbrev. Yderligere oplysninger finder du også ved at klikke på ”Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?“.

Alternativt kan du deaktivere visningen af billeder i dit e-mailprogram. I så fald får du dog ikke vist nyhedsbrevet i fuldt omfang.

 

9.     Individuelle produktanbefalinger per e-mail

I forbindelse med vores serviceydelser præsenterer vi dig også for informationer og tilbud fra JoDis på baggrund af dine interesser. Disse individuelle produktanbefalinger tilsender vi dig uafhængigt af, om du abonnerer på et nyhedsbrev. For at kunne vælge de individuelle produktanbefalinger bruger vi i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser fortrinsvis dine hidtidige indkøbsdata og interessedata på baggrund af hvilke vi udleder dine produktinteresser under hensyntagen til de interesser og præferencer, du har meddelt os.

[Yderligere oplysninger]

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nogen individuelle produktanbefalinger fra os, kan du altid deaktivere denne serviceydelse. Dette kan ske helt uformelt ved at du f.eks. sender en e-mail til os herom. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i alle e-mails.

 

10.           Værdikuponer

De data, som meddeles af JoDis-værdikuponer inden for rammerne af en bestilling, anvender vi til kontrol og bearbejdning af bestillingen såvel som til tilsendelse og indløsning af værdikuponen. Dette omfatter også protokollering og bearbejdning af de data, der knytter sig til anvendelsen af værdikuponen, især med henblik på at forhindre bedrageri.

[Yderligere oplysninger]

Til disse formål gemmer vi desuden følgende data:

• Udstedelsesdato

• Værdi af værdikupon

• Værdikuponkode

• Individualiseringsdata (såfremt angivet af dig)

• Navn på den person, der er berettiget til en værdikupon (ved værdikuponer knyttet til en person)

• Tidspunkt for indløsning af værdikuponen

• Navn på den, der indløser værdikuponen, og kundekonto-ID for den konto, der anvendes ved indløsningen.

 

11.           Hvordan bruger JoDis mine data til reklame?

Dine data bruger vi og vores reklamepartnere til individualiseret reklame, som du præsenteres for i JoDiss tjenester og på de websites samt i de apps, som andre udbydere tilbyder. Med henblik på dette bruger vi og vores reklamepartnere de almindelige internetteknologier på markedet. Således kan vi reklamere mere målrettet, så vi i videst muligt omfang kun præsenterer dig for reklame og tilbud, som rent faktisk er relevant for dig. Det giver os mulighed for bedre at kunne imødekomme behovene hos vores brugere for individualisering og at kunne finde nye produkter og at gøre dig interesseret i vores produkter på lang sig ved hjælp af en mere personlig shopping-oplevelse.

[Yderligere oplysninger]

Hvis du leder efter sneakers på et website, som udbydes af en JoDis reklamepartner, kan vi tage højde for denne oplysning ved produktsøgningen i JoDis Shop. Således kan vi f.eks. anbefale dig sneakers i feedet på nyhedssiden.

Hvis du meddeler os dine præferencer i din kundekonto, eller hvis du allerede har købt sneakers hos os, kan vi også tage højde for disse oplysninger, når vi anbefaler dig produkter.

11.1.       Reklameformater og -kanaler

De reklameformater, som benyttes af JoDis og JoDis-reklamepartnerne, omfatter præsentationerne i JoDis Shop (inden for rammerne af onsite- og In-App-optimering), reklamevisninger på sociale netværk (f.eks. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) og reklameflader, som distribueres via de online-reklamenetværk, som anvendes af JoDis, såsom DoubleClick by Google.

11.2.       Oplysninger, som vi bruger til oprettelse af målgrupper

Med henblik på oprettelse af målgrupper bruger vi vores egen viden fra dataanalysen om bruger- og købsadfærden hos vores brugere og kunder samt vores markedsforskning til brugersegmentering, som vi anvender på de brugerdata, som er registreret af JoDis. I den forbindelse tager vi især højde for aggregerede, pseudonymiserede eller anonymiserede indkøbsdata, søgeforløb, interessedata og demografiske profildata samt enheds- og adgangsdata.

En målgruppe kan f.eks. være følgende: ”Kvinder mellem 25 og 35 år, som er modebevidste og interesserer sig for sport og inden for det seneste år har bestilt et par sneakers“. Vores reklamepartnere har desuden også mulighed for at stille egne data, som reklamepartnerne selv har indhentet, til rådighed for brugersegmenteringen. Over for JoDis forpligter reklamepartnerne sig til udelukkende at formidle aggregerede, kodede eller for JoDis anonyme data, så vi ikke kan knytte dataene til nogen bestemt person, særligt ikke nogen bestemt bruger af JoDis Shop. Hvad angår visse målgrupper sker oprettelsen af målgrupper også på grundlag af brugerens søgeadfærd. Dette er tilfældet, når reklamen kun skal præsenteres for sådanne personer, som inden for den seneste tid har besøgt et bestemt website eller søgt efter bestemt indhold.

11.3.       Hvordan anvender vi disse oplysninger til online-reklame i JoDis Shop og i tilknytning til andre serviceydelser fra JoDis

Vi bruger de ovenfor nævnte oplysninger inden for rammerne af onsite-optimeringen, så vi kan præsentere dig for mere relevant(e) anbefalinger og indhold, når du søger efter produkter, vælger dit feed eller besøger en produktrubrik.

Onsite- og In-App-optimeringen bygger på cookies og lignende identifikationsteknologier til pseudonym registrering af enheds- og adgangsdata. Disse data bruges ikke til at identificere dig personligt, men har udelukkende til formål at foretage en pseudonym vurdering af din brug. Dine data sammenføres på intet tidspunkt permanent med andre personrelaterede data om din person, som er gemt hos os. Med denne teknologi kan vi præsentere dig for produkter og/eller særlige tilbud og serviceydelser, hvis indhold bygger på enheds- og adgangsdata (f.eks. reklame, som retter sig efter, at der inden for de seneste dage kun er blevet kigget på skotøj). Hvis du ikke ønsker onsite-optimeringen, kan du altid deaktivere denne funktion:

I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i JoDis Shop. Du finder denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.

I tilknytning til andre serviceydelser deaktiverer du web-analysen eller app-analysen til dette formål.

Du skal være opmærksom på, at de data, som anvendes til onsite- og In-App-optimeringen, også anvendes til andre formål (herunder leveringen af vores serviceydelser). Registreringen af de dertil benyttede data afsluttes derfor ikke gennem deaktiveringen. Den reklame, du præsenteres for, vil dog så ikke længere være individualiseret.

11.4.       På sociale netværk

Når vi reklamerer via reklameformater fra sociale netværk (f.eks. YouTube, Facebook, Instagram), har vi mulighed for at give informationer om brugerne af JoDis Services (f.eks. enheds- og adgangsdata såsom reklame- og cookie-ID'er, e-mailadresser) videre til det respektive sociale netværk i kodet form, når vi formoder, at disse tilhører målgruppen hos en bestemt reklamekunde eller udviser disse bestemte kendetegn (f.eks. aldersgruppe, område, interesser). Det respektive sociale netværk vil derefter - enten på vegne af os som ordrebearbejder eller med samtykke fra den pågældende bruger - afkode de af os fremsendte data og præsentere brugeren (hvis denne er medlem af det respektive sociale netværk) for den af os bestilte reklame inden for rammerne af den brugeradfærd, som forekommer i forbindelse med det respektive sociale netværk.

Hvis du ikke ønsker, at vi anvender dine data til at kunne præsentere dig for individualiseret reklame på sociale netværk, kan du deaktivere videresendelsen af dine data. I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i JoDis Shop. Du finder du denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring. I tilknytning til andre serviceydelser deaktiverer du web-analysen eller app-analysen til dette formål.

Hvis du har givet dit samtykke til videregivelse af dine data til sociale netværk, kan du altid tilbagekalde dette samtykke. Du har eventuelt også mulighed for at deaktivere den anvendelse af dine data til individualiseret reklame, som de af dig anvendte sociale netværk benytter sig af. Dette skal ske direkte hos de respektive udbydere. For yderligere oplysninger bedes du venligst henvende dig direkte til disse.

Facebook (Facebook, Instagram):

● Oplysninger om Facebook-reklamevisninger

● Indstillinger af reklamevisninger for Facebook

Google (Google-reklamenetværk, YouTube, Google-søgning):

● Oplysninger om Google-reklamevisninger

● Indstillinger af reklamevisninger for Google

11.5.       Reklameflader, som formidles via online-reklamenetværk (Retargeting)

Reklamepartnere, som driver et online-reklamenetværk, kan anvende cookies og lignende teknologier til pseudonym registrering af din brugeradfærd på baggrund af enheds- og adgangsdata i JoDis Shop. Disse reklamepartnere bruger de registrerede data til at finde ud af sandsynligheden for, at du tilhører den målgruppe, som vi henvender os til, og de tager højde for dette ved valg af reklamevisninger på de reklameflader, som de formidler via deres online-reklamenetværk. Standardinternetteknologien benævnes Retargeting.

Retargeting giver os mulighed for at aktivere de former for reklame, som er mest relevante for dig og at måle effektiviteten og rækkevidden af reklamemidlerne, ligesom de bruges til at kontrollere afregninger for reklamepartnere for viste kampagner. Yderligere oplysninger får du fra udbyderne af de respektive reklameflader og de online-reklamenetværk, som har fået til opgave at formidle disse. Oplysninger om deaktivering finder du under ”Oplysninger om website-cookies“.

Du kan altid deaktivere bearbejdningen af dine data til Retargeting-formål. I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i JoDis Shop. Du finder denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.

I andre serviceydelser bedes du venligst deaktivere brugeranalysen med henblik på dette.

Hvad angår vores websites kan du også deaktivere Retargeting, som online-reklamenetværk deltager i, på deaktiveringssiden fra European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Deaktivér yderligere reklame.

Du skal være opmærksom på, at de data, som anvendes til Retargeting, også anvendes til andre formål (herunder leveringen af vores serviceydelser). Registreringen af de dertil benyttede data afsluttes derfor ikke gennem deaktiveringen. Den reklame, du præsenteres for, vil dog så ikke være individualiseret.

 

12.           Hvem videregives mine data til?

JoDis giver kun dine data videre, hvis dette er tilladt i medfør af dansk eller europæisk databeskyttelseslovgivning. Vi har et særligt tæt samarbejde med nogle tjenesteudbydere, f.eks. logistikvirksomheder. Disse tjenesteudbydere må principielt kun bearbejde dine data på vores vegne på særlige betingelser. Hvis vi anvender disse tjenesteudbydere til at bearbejde vores ordrer, får disse kun adgang til dine data i det omfang og tidsrum, som kræves for at tilvejebringe den pågældende ydelse.

[Yderligere oplysninger]

12.1.       Forsendelsesvirksomheder

Med henblik på udlevering af bestillinger samarbejder vi med eksterne forsendelsesvirksomheder (f.eks. GLS). Disse forsendelsesvirksomheder får følgende data fra os for at kunne udføre den respektive ordre:

● Dit navn

● Din leveringsadresse

● Eventuelt dit postnummer (hvis du ønsker bestillingen leveret til en GLS-pakkeshop)

● Eventuelt din e-mailadresse (hvis forsendelsesvirksomheden ønsker at informere dig om det forventede leveringstidspunkt per e-mail)

12.2.       Betalingstjenesteudbydere

JoDis tilbyder forskellige betalingsmuligheder, som f.eks. forudbetaling og betaling via kreditkort. Til dette formål kan betalingsdata formidles til betalingstjenesteudbydere, som vi samarbejder med. Du finder yderligere informationer om behandlingen af personfølsomme data via betalingstjenesteudbydere på databeskyttelsesretningslinjerne her: https://www.nets.eu/gdpr

12.3.       Social-Media-netværk

Inden for rammerne af reklamekampagner videresender vi data til udbydere af sociale netværk. Dette sker inden for rammerne af databeskyttelseslovgivningen. Yderligere oplysninger finder du under ”Hvordan bruger JoDis mine data til reklame?“.

12.4.       Myndigheder og øvrige tredjeparter

Om nødvendigt videregiver vi dine data til anklagemyndigheder eller øvrige tredjeparter, hvis en myndigheds- eller domstolsafgørelse forpligter os hertil, eller hvis dette er påkrævet i forbindelse med retsforfølgning eller straffesager.

 

13.           Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Under hensyntagen til de respektive lovmæssige betingelser har du følgende lovmæssige databeskyttelsesrettigheder:

Ret til oplysning (artikel 15 i DSGVO), ret til sletning (artikel 17 i DSGVO), ret til berigtigelse (artikel 16 i DSGVO), ret til begrænsning af bearbejdningen (artikel 18 i DSGVO), ret til dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO), ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i DSGVO), ret til tilbagekaldelse af samtykker (artikel 7, stk. 3 i DSGVO) samt ret til at gøre indsigelse mod bestemte databehandlingsoperationer (artikel 21 i DSGVO).

Hvis du vil gøre dine databeskyttelsesrettigheder gældende, kan du til enhver tid henvende dig til vores databeskyttelsesteam på kundeservice@jodisshoes.dk. Du finder yderligere informationer i afsnittet ”Kontaktperson”.

[Yderligere oplysninger]

Vigtige oplysninger

● For at sikre, at dine data ikke udleveres til tredjeparter ved begæring om oplysninger, bedes du sammen med din forespørgsel per e-mail eller per post medsende tilstrækkelig dokumentation for din identitet. Som regel er det i den forbindelse tilstrækkeligt, at du sender din forespørgsel til os via den e-mailadresse, der er gemt i din kundekonto.

● De fleste af dine angivelser kan du selv ændre i din kundekonto. I alle andre tilfælde bedes du venligst kontakte vores kundeservice.

● Databeskyttelsesmyndighedernes kompetencer retter sig efter det ansvarlige organs hjemsted. Du kan dog også henvende dig til databeskyttelsesmyndighederne i nærheden af din bopæl, hvorefter disse sender din klage videre til den kompetente myndighed.

● Hvis du har givet dit samtykke til bearbejdning af dine data, kan du altid tilbagekalde dette samtykke. En tilbagekaldelse har ingen virkning på lovligheden af den bearbejdning af dine data, der er sket før din tilbagekaldelse.

● Du kan altid gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data til reklameformål, herunder direkte reklame (også i form af dataanalyser), uden at du skal angive årsagerne hertil.

● Hvis vi foretager bearbejdningen af dine data på baggrund af en afvejning af interesser i medfør af artikel 6 stk. 1 litra f i DSGVO (f.eks. overførsel af data om kreditværdighed til en ekstern oplysningstjeneste), kan du gøre indsigelse mod bearbejdningen.

Ved udøvelsen af din ret til indsigelse beder vi dig om at fremlægge dine grunde til, at vi ikke skal bearbejde dine data. I tilfælde af en begrundet indsigelse kontrollerer vi sagens faktuelle forhold, hvorefter vi enten indstiller/tilpasser bearbejdningen eller meddeler dig vores tvingende beskyttelsesværdige grunde, som giver os anledning til at måtte fortsætte bearbejdningen.

 

14.           Hvornår slettes mine data?

Vi gemmer dine personrelaterede data så længe som det kræves for at opfylde de formål, som er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, især med henblik på opfyldelse af vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser. Eventuelt gemmer vi også dine personrelaterede data til andre formål, når respektive så længe loven tillader os fortsat at foretage lagring til bestemte formål, herunder til at gøre retskrav gældende.

[Yderligere oplysninger]

Hvis du lukker din kundekonto, sletter vi alle data, som vi har gemt vedrørende dig. Hvis en komplet sletning af dine data ikke er mulig eller påkrævet ud fra lovgivningsmæssige grunde, bliver de pågældende data spærret for yderligere bearbejdning.

14.1.       Hvad betyder spærring?

Når data spærres, sikres det ved hjælp af en begrænsning af adgangsrettighederne og andre tekniske og organisatoriske tiltag, at kun få medarbejdere har adgang til de pågældende data. Disse medarbejdere må så kun anvende de spærrede data til forud fastlagte formål (f.eks. forelæggelse over for skattemyndighederne i forbindelse med en skattekontrol). En spærring sker f.eks. i følgende tilfælde:

o Dine bestillings- og betalingsdata og eventuelt yderligere data er som regel underlagt forskellige lovmæssige former for opbevaringspligt, hvilket bl.a. fremgår af handelsloven og skatteloven. Lovgivningen forpligter os til at opbevare disse data i op til ti år med henblik på skattekontrol og revisioner. Først derefter må vi endegyldigt slette de pågældende data.

o Også hvis dine data ikke er underlagt nogen lovmæssig opbevaringspligt, kan vi i de tilfælde, hvor lovgivningen tillader dette, se bort fra en øjeblikkelig sletning og i stedet først foretage en spærring. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor vi muligvis stadig har behov for de pågældende data med henblik på fortsat gennemførelse af aftalen eller retsbeskyttelse (f.eks. ved reklamationer). Det afgørende kriterium for varigheden af spærringen er i så fald de lovmæssige forældelsesfrister. Efter udløb af de relevante forældelsesfrister slettes de pågældende data endegyldigt.

I de tilfælde, hvor loven tillader dette, kan der ses bort fra sletningen, hvis det drejer sig om anonyme eller pseudonymiserede data, og sletningen umuliggør bearbejdningen til videnskabelige forskningsformål eller til statistiske formål eller i alvorlig grad påvirker denne.

15.           Hvordan beskytter JoDis mine data?

Dine personlige data overføres sikkert hos os ved hjælp af kodning. Dette gælder for din bestilling såvel som for kundelogin. Vi gør i den forbindelse brug af kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Desuden sikrer vi vores websites og øvrige systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring eller udbredelse af dine data forårsaget af uautoriserede personer.

16.           Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

På grund af videreudviklingen af vores websites og apps vi samarbejder med samt implementeringen af nye teknologier med det formål at forbedre vores serviceydelser til dig kan det være påkrævet at foretage ændringer af disse databeskyttelsesoplysninger. Derfor anbefaler vi dig fra tid til anden at læse denne databeskyttelseserklæring igennem igen.

 

17.           Kontaktperson

Du kan altid kontakte vores kundeservice for at få svar på generelle spørgsmål om databeskyttelse og håndhævelse af dine rettigheder ved at sende en e-mail til kundeservice@jodisshoes.dk.